Statystyki dla strony:
www.strona.net.pl/statystyka_strony/odwiedziny.htm


Liczba wszystkich wizyt: 371 od 06-01-2010, 16:04:11

Liczba wszystkich krajów: 11

Ostatnie odwiedziny: 22-04-2019, 10:22:25


PLwizyt: 33791%
USwizyt: 113%
AAwizyt: 83%
GRwizyt: 52%
DEwizyt: 21%
TKwizyt: 21%
KEwizyt: 21%
BEwizyt: 11%
CAwizyt: 11%
GBwizyt: 11%
ISwizyt: 11%